Jaarverslagen en Jaarrekeningen

Wilt u de jaarverslagen van Stichting Bewonersinitiatief Buurtcentrum Wormerveer lezen, kijk dan hieronder.

Hebt u belangstelling voor onze jaarrekeningen, dan kunt u een bericht sturen voor een inzageverzoek naar penningmeester@delorzie.nl

Jaarverslagen:

 

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019 

Jaarverslag 2018