Engels

Conversatie Engels

In deze cursus wordt de Engelse taal opgefrist op een speelse manier, waarbij het accent ligt op de spreekvaardigheid. Er wordt gebruik gemaakt van een vlotte en moderne methode.

Eventueel lesmateriaal wordt in de eerste les besproken met de docent.

Aan het eind van de cursus wordt er een reis naar Engeland georganiseerd waaraan iedereen (die daarin is geïnteresseerd) kan deelnemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 2

Startdatum 03-10-2023

Dinsdagochtend: 09.30 – 11.00 uur (uitgezonderd de schoolvakanties)
Prijs : € 134.50  12 lessen

 

Half gevorderden

Startdatum: 05-10-2023

Donderdagochtend: 09.30 – 11.00 uur (uitgezonderd de schoolvakanties)
Prijs : € 134.50 12  lessen

Docent: Mevrouw Cora Bus

U kunt zich aanmelden via corabus@yahoo.co.uk

Voor meer informatie: 075-7729766

 

Bent u een nieuwe deelnemer, dan zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden met de docent om na te gaan op welk niveau u zich bevindt.