Divers

Posthoorn
De Posthoorn

De Posthoorn Krommenie is een bloeiende postzegelvereniging die in geheel Zaanstad/Waterland en Wormerland haar leden heeft.

*Officieel: vereniging van Zaanse Postzegelverzamelaars. De vereniging is opgericht op 28 december 1938 en heeft in 2013 haar 75e verjaardag te gevierd. In het jaar 2004 is de vereniging Philatelica Zaanstreek opgegaan in De Posthoorn In het jaar 2012 heeft de Postiljon uit Oostzaan dit goede voorbeeld gevolgd.

Heeft u belangstelling voor onze vereniging? Kom dan eens vrijblijvend kijken op onze verenigingsavonden van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer: elke 3e dinsdag van de maand
in Wormerveer De Lorzie
Website: www.posthoornkrommenie.nl

Vogelwacht

Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek

De Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” werd opgericht op 17 april 1943. De belangrijkste reden voor de oprichting was destijds de noodzaak om het rapen van eieren aan banden te leggen. Een bezigheid, die in de oorlogsjaren een dermate grote omvang had aangenomen, dat de vogelstand ernstig werd bedreigd.

In de loop der jaren bleek echter dat er andere bedreigingen voor de vogelstand voor in de plaats kwamen. Denk maar aan de uitbreidingen van woonwijken, de groei van het aantal en de omvang van industrieterreinen, de aanleg van nieuwe wegen of de verbreding van bestaande wegen etc. Dat alles ging veelal ten koste van de unieke veenweidegebieden in het werkgebied van de vereniging. Die veenweidegebieden verdienen de broodnodige bescherming omdat naar mate die gebieden worden aangetast ook de vogelstand daar aantoonbaar het slachtoffer van is. Daarbij moet goed worden bedacht dat deze veenweidegebieden van internationale betekenis zijn. Zij dienen in de zomer namelijk als broedgebied voor vogels die de rest van het jaar zuidelijker vertoeven. Daarnaast dienen ze in het voor- en najaar als tijdelijk rustpunt voor trekvogels op hun vlucht vanuit het verre zuiden naar hun broedgebieden in het noorden (o.a. Scandinavië, Rusland), en weer terug. Tenslotte wordt het gebied ook gebruikt als overwinteringgebied door vogels die de zomermaanden in noordelijker streken doorbrengen.

Die internationale dimensie is in de doelstelling van de vereniging ook terug te vinden door de vermelding dat het niet alleen gaat om het leefmilieu in de Zaanstreek zelf maar ook daarbuiten.


Contact
Hans Pijl
Dorpsstraat 118
1531 HP Wormer
075 6428702
www.vogelbeschermingswachtzaanstreek.nl

 

 

 

Weight Watchers
Weight Watchers

WOENSDAGAVOND WEIGHT WATCHERS ! (wegen en inschrijven vanaf 18:45, start cursus 19:30)Sinds januari 2014 mag ik al cursus geven in de Lorzie, wil je op een gezonde manier gewicht verliezen ?
Kom dan een keer vrijblijvend binnenlopen en kijk of Weight Watchers ook iets voor jouw is.
Met mijn begeleiding en de steun van medecursisten is jouw doel binnen handbereik.
Aanmelden kan online of in de cursus… Je kan mij ook bereiken via Facebook coachStephanieWeWa.
voor algemene informatie:  https://www.weightwatchers.com/nl/

Wanneer: Woensdag 18.15 tot 20.45 uur in de Impuls
Docent
: S. Stephanie
INSCHRIJVEN : EN WEGEN START 30 MIN VOOR AANVANG

 

 

Zaanse Regenboog

Zaanse Regenboog

Net als overal wonen er in Zaandam en omgeving LHBT’s (lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders).  Sinds anderhalf jaar zijn er in ook in Zaanstad enkele activiteiten voor LHBT’s. Om andere LHBT’s te leren kennen moest je voorheen naar Amsterdam of nog verder weg. Het leek dan ook of homoseksualiteit in Zaanstad niet voorkomt. In De Lorzie in Wormerveer wordt vanaf 14 september 2017 elke tweede donderdag van de maand een ontmoetingsavond georganiseerd. De data van alle activiteiten worden op  facebook.com/zaandamroze en op www.lhbtnetwerkzaanstad.nl aangekondigd. 

 

 

 

 

 

 

Agrupacion Espanola

Agrupacion Espanola
Spaanse Bingo

Naast de bijeenkomsten van de Spaanse vereniging “Agrupacion Espanola” op zondagmorgen wordt er eens in de maand op zaterdagavond een Bingo georganiseerd vanaf 20.00 uur. U hoeft geen lid te zijn van de vereniging en iedereen is welkom. U wordt tijdens de Bingo getrakteerd op een lekker hapje. In de pauze houden we een Tombola met leuke prijsjes. 

De entree is gratis. Een kaart voor de Bingo kost € 0.50 per kaart.

 

Schaken, dammen en rummykub

Schaken, Dammen en Rummykub

Mark Rutte op bezoek in De Lorzie

 

Zaterdagmorgen wordt er geconcentreerd geschaakt, gedamd of gerummykubt Bij mooi weer schaken wij buiten op het Marktplein. U bent tussen 09.00 – 12.00  uur van harte welkom om ons schaakmat te zetten.


 

 

Video
Videoclub Zaanstreek-Noord

Tijd: 19.30 – 23.00 uur
Datum: dinsdagavonden op de oneven weken van september tot april.
Locatie: Impuls zaal

Een veelzijdige en creatieve hobby vind je in het maken van een filmproductie, van verhaal tot en met een boeiende montage.
Daarbij helpen de leden van Videoclub Zaanstreek elkaar op dinsdagavond, op de oneven weken, van september tot april.
Op de clubavonden worden o.a. producties van leden besproken en bevriende clubs of gastsprekers uitgenodigd.

Dit doen we in een gezellige sfeer en verhogen daarbij de kennis en vaardigheden bij het maken van een film.

Doe mee en neem contact met ons op: info@videoclubzaanstreeknoord.nl
Kijkt u voor meer informatie op onderstaande site

https://filmvideo.joomla.com/