Bestuur

Johan Knopjes Voorzitter voorzitter@delorzie.nl
Jos Köster Vicevoorzitter vicevoorzitter@delorzie.nl
Mieke Pasman Secretaris secretaris@delorzie.nl
Piet Molenaar Penningmeester penningmeester@delorzie.nl
John Pasman Bestuurslid pasmanjohn@gmail.com